Hedeflerimiz

  • Üyeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi.
  • İş seyahatinin teşvik edilmesi ve organizasyonu.
  • Üyelerin seminerler ve dersler yoluyla eğitilmesi.
  • Ağ çalışması ve işbirliği, ayrıca yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla düzenli olarak deneyim alışverişinde bulunmak.
  • Dernekler ve kamu kurumları arasındaki diyalog.
  • Üyelerimizi iş dünyasındaki gelişmelerden haberdar etmek ve işinizi büyütmenize yardım etmek.
  • Kamu makamlarından gelen taleplere verilen yanıtlar, ör. İş Ajansı Ludwigshafen, IHK, HWK, vs.
  • İş ve eğitim önlemleri almak.